tisdag 28 september 2010

Hörningsholm slott, Södermanland

I gamla Hörningsholm har många av historiens kändisar vistats och många tragedier har de personer som bott där fått uppleva. Men vi börjar från början.. I slutet av 1400-talet dyker namnet "Hyrningsholm" upp för första gången i jordeböckerna, och som första ägare står herr Erengisle Nilsson (†1469) som tillhörde den äldre ätten "Natt och Dag". Erengisles änka, Brita Olofsdotter Tott, sålde borgen på 1480-talet till riddaren Nils Bosson Natt och Dag (†1494) som tillhörde den yngre Stureätten. Läs mer

Den 28 september 1895

Den 28 september 1895 (idag för 115 år sedan) dog Louis Pasteur i Villeneuve l'Ètang nära Versailles, 72 år gammal. Pasteur betraktas som en av bakteriologins grundläggare och utvecklade bland annat ett vaccin mot rabies och lade grunden för pastöriseringen.. Läs mer »

torsdag 16 september 2010

16 september 1736

Den 16 september 1736 (idag för 274 år sedan) dog kvicksilvertermometerns uppfinnare, Gabriel Daniel Fahrenheit, 50 år gammal. Som bevis på sina lysande upptäckter blev han 1724, vid 38 års ålder, medlem av the Royal Society, som är en forskningsorganisation i England. Läs mer

måndag 13 september 2010

13 september 1757

Den 13 september 1757 (idag för 253 år sedan) gick Sverige med i det så kallade "Pommerska kriget" där de svenska krigsmålen var att återta de delar av Pommern som Sverige förlorat till Brandenburg/Preussen i frederna i Stockholm 1720 och i S:t Germain 1679. Läs mer »

lördag 4 september 2010

4 september år 1564

Den 4 september år 1564 (idag för 446 år sedan) inträffade kanske ett av Sveriges minst kända blodbad, Ronneby blodbad. Det inträffade under det nordiska sjuårskriget mellan Sverige och Danmark som pågick under åren 1563-1570. Läs mer »

torsdag 2 september 2010

2 september år 1675

2 september år 1675 (idag för 335 år sedan) förklarade Danmark krig mot Sverige vilket blev inledningen till det "Skånska kriget" som är ett av många krig som ingick i " Karl XI:s krig" som pågick mellan åren 1674-1679. Läs mer »

onsdag 1 september 2010

1 september 1884

1 september år 1884 (igår för 126 år sedan) och fem år framåt utsågs Sonja Kovalevsky till professor i högre matematisk analys vid Stockholms Högskola. Sonja Kovalevsky är Sveriges första kvinnliga professor i matematik. Läs mer »