söndag 23 maj 2010

Läs om personer som blivit avrättade i Malmö Slottsförsamling mellan åren 1745-1879 - om deras brott och straff och förberedelser inför döden!
"Efter gjord underdånig ansökan om nåd hos Konungen, vanns endast den mildring, att hon befriades från högra handens afhuggning.
Sedan hon under 6 veckor blifvit besökt och till det sista steget beredd af Slottspredikanten J. L. Hollenius, förmärktes hos henne en sådan sinnesförändring, att hon med den aldra största frimodighet och glädje gick döden i möte."  »
Läs mer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar