måndag 28 december 2009

Edsbergs slott, Uppland

Edsbergs första byggnad uppfördes i slutet av 1620-talet av fogden Henrik Olofsson. Han fick då tillstånd av kungen, Gustaf II Adolf, att uppföra ett värdshus på platsen. Detta värdshus är idag känt som Edsbacka krog. Läs mer »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar