måndag 28 december 2009

Edsbergs slott, Uppland

Edsbergs första byggnad uppfördes i slutet av 1620-talet av fogden Henrik Olofsson. Han fick då tillstånd av kungen, Gustaf II Adolf, att uppföra ett värdshus på platsen. Detta värdshus är idag känt som Edsbacka krog. Läs mer »

söndag 20 december 2009

Julens historia

Hur firade man jul förr i tiden och hur länge har vi haft de olika traditionerna och sederna och var kommer de ifrån? Här försöker jag förklarar några av dem.

Jag tar dem någorlunda i tidsordning, det vill säga i den ordning som julen förlöper. Läs om julen »

Karl IX:s mynt


Nya mynt inlagda på Karl IX:s myntsida

Läs mer »

måndag 7 december 2009

Kulla Gunnarstorps gamla borg

Kulla Gunnarstorp gamla borg ligger cirka 1 mil norr om Helsingborg i Skåne.

Borgens anor går tillbaka till åtminstone 1400-talet då den kallades för Gundestrup och tillhörde släkten Parsberg.  Läs mer »