lördag 21 november 2009

Voltaires födelsedag

Den 21 november för 315 år sedan (1694) föddes den kända författaren och upplysningsfilosofen Francois Marie de Arouet (senare Voltaire). Voltaire var en av sin tids mest inflytelserika personer samt en produktiv författare som skrev i nästan alla litterära former: teaterpjäser, poesi, romaner, essäer, historiska och vetenskapliga verk, politiska pamfletter och över 20 000 brev. Läs mer »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar