måndag 16 november 2009

Sveriges fältmarskalker 1609-1824

Fältmarskalk var titeln för den arméofficerare som hade den högsta graden. I Sverige har totalt 77 fältmarskalker utsetts, från slutet av 1500-talet till 1824. Själva ordet kommer av det frankiska mare scalci, som ungefär betyder "kunglig hästhållare". Se en lista på de svenska fältmarskalkerna mellan åren 1609-1824 - Läs mer »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar