onsdag 22 april 2009

Gustaf De Laval, uppfinnare

Alfa Lavals grundare

Karl Gustaf Patrik De Laval föddes den 9 maj 1845 på Blåsenborgs kaptensboställe i Orsa socken i Dalarna som son till kapten Patrik Jacques Ludvig De Laval och Johanna Elisabeth Martin. Släktens stamfader kom 1622 från Frankrike till Sverige, där han tjänade sig upp från soldat till överstelöjtnant vid Smålands kavalleri och som senare blev slottshauptman i Vadstena och adlades 1646.

Gustaf tog studenten i Uppsala 1863 och tre år senare gick han ut från Teknologiska institutet med högsta betyg i mekanik. Efter att en kort tid ha varit anställd hos Stora Kopparbergs bergslag, åkte han till Uppsala, där han 1872 skaffade sig filosofisk doktorsgrad. Åren 1872-74 var han ingenjör vid byggandet av en svavelsyrefabrik och kopparextraktionsverk vid Falu kopparverk, 1873-74 anlade han för egen räkning där ett glasbruk, som dock måste läggas ner efter ett tag. LÄS MER


Läs andra intressanta bloggar om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar