måndag 26 januari 2009

Dragsholms slott, Danmark

Dragsholms slott ligger i Fårvejle socken i Dragsholms kommun i den danska regionen Själland.

Den första byggnaden på platsen uppfördes omkring 1215 av Roskildes biskop, Peder Sunesen. På medeltiden gjordes byggnaden om till en befäst borg med tjockare väggar och djupare och bredare vallgrav och i löpet av de kommande århundradena genomgick borgen flera förändringar.

1500-talet
Under Grevefejden (1534-1536) belägrades slottet från januari 1535 och cirka tre månader framåt. Under delar av denna tid blev borgen beskjuten av den tyska greven Johan av Hoya (som förövrigt var gift med Gustav Vasas syster, Margareta Eriksdotter.
LÄS MER

Läs andra intressanta bloggar om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar