lördag 1 november 2008

Ulriksdals slott

Ulriksdal kallades från början Jakobsdal efter Jakob De la Gardie, som åren 1642-1644 lät uppföra slottet efter ritningar av den franska arkitekten Hans Jakob Kristler (Christler) (1592-1645). Slottet byggdes för att bli änkesäte åt De la Gardies hustru, grevinnan Ebba Brahe.
I oktober 1650 besökte drottning Kristina Jakobsdal, och stannade där några dagar, innan hon åkte vidare till sin kröning i Stockholm.

Efter att Jakob De la Gardie avlidit i augusti 1652 övertog hans hustru Ebba Jakobsdal som änkesäte. Hon överlät dock slottet till sin son, Magnus Gabriel De la Gardie (30), redan efter fyra månader. Magnus Gabriel bodde en del på slottet och under 1660-talet rustade han upp både slottet och slottsträdgården, förbättrade infarten från söder med en bro och en vändplan. 1669 sålde han slottet till riksänkedrottning Hedvig Eleonora för 85,000 riksdaler inklusive Karlbergs slott. Hedvig Eleonora lät bygga ut slottet med två stycken flyglar efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar