onsdag 26 november 2008

Gustav Vasas mynt


De första mynten som Gustav Vasas lät prägla var örtug i form av en klipping med låg silverhalt.
År 1522 präglades för första gången öret som mynt och 1534 landets första daler, halvdaler och 1/4 daler och från 1536 ½ mark och 2 öre samt från 1543 16 öre (2 mark).


1543 präglades även de ovanliga valörerna 15 och 12 öre. Under hans senare regering myntas 4,2, och 1
penningar. Se flera av Gustav Vasas mynt här


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar