söndag 30 november 2008

Sigismunds mynt

Inga guldmynt präglades under Sigismunds tid som svensk regent (1592-1599).
År 1593 var 1 daler = 4 mark. Under en resa kunde man år 1595 få betala 2 öre för en måltid mat inklusive öl, och för husrum 1/2 öre.


* 1 daler = 4 mark = 32 öre = 768 penningar
* 1 mark = 8 öre = 192 penningar
* 1 öre = 24 penningar.
Se fler mynt här


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , , ,

lördag 29 november 2008

Johan III:s mynt

Under slutet av Johan III:s regering försämrades det svenska myntets värde både snabbt och kraftigt. Penningvärdet föll katastrofalt genom att man tillsatte stora mängder koppar till silvret för att på så sätt få ut mera pengar av samma mängd ädelmetall. Självfallet ville alla ha mer betalt i det usla myntet. Därav den extrema inflationen.

Se fler mynt från Johans tid här


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


fredag 28 november 2008

Erik XIV:s mynt

Erik lät prägla sina mynt i Stockholm och under sju år (1561-1568) släpptes dalern. År 1568 lät han prägla Sveriges första guldmynt som kallades för ungersk gyllen.

Under Nordiska sjuårskriget (1563-1570) lät han på vissa mynt sätta in de danska och norska riksvapnen i det svenska, och under krigen mot Polen och Danmark (1563-1568) myntades ett stort antal klippingar.
Se fler mynt från Eriks tid

Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


torsdag 27 november 2008

Anne Boleyn

(För er som ser på "The Tudors" som går på kanal 1 på onsdagar, ni kan här läsa lite om Anne Boleyn...)

Anne Boleyn föddes omkring år 1501-1507 som dotter till sir Thomas Boleyn (1477-1539) och Elizabeth Howard (1486-1538). En del uppger att hon föddes omkring 1500 eller 1501, och andra säger 1507-1509. Så födelseåret är ovisst.


Vid sju års ålder kom hon till franska hovet, där hon fick sin uppfostran. Hon lärde sig bland annat att tala flytande franska och hon fattade tycke för fransk poesi och musik. Omkring år 1521 återvände hon till England där hon blev upptagen i drottning Catherines hov. Hennes syster Mary Boleyn var vid den här tiden kungens älskarinna.

Det sägs att det var Annes skönhet, bildning och behag som väckte en passionerad kärlek hos kungen, Henrik VIII, och som gjorde att han nu skyndade på sin tidigare plan på att skiljas från sin första hustru Catherine. Anne vägrade emellertid att bli kungens älskarinna, som hennes egen syster varit, utan hon skulle bli drottning, annars fick det vara. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


onsdag 26 november 2008

Gustav Vasas mynt


De första mynten som Gustav Vasas lät prägla var örtug i form av en klipping med låg silverhalt.
År 1522 präglades för första gången öret som mynt och 1534 landets första daler, halvdaler och 1/4 daler och från 1536 ½ mark och 2 öre samt från 1543 16 öre (2 mark).


1543 präglades även de ovanliga valörerna 15 och 12 öre. Under hans senare regering myntas 4,2, och 1
penningar. Se flera av Gustav Vasas mynt här


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


tisdag 25 november 2008

Amalienborg, Köpenhamn

Amalienborg är namnet på en plats i Köpenhamn där fyra palats ligger runt ett åttkantigt torg. Slotten byggdes från början åt fyra olika adelsfamiljer i början av 1750-talet, på samma mark där slottet Sophie Amalienborg stått innan det brann ned 1689.

De fyra husen ser likadana ut på utsidan men är olika invändigt. Efter att Christiansborgs slott brunnit ned 1794 köptes de fyra palatsen av staten till den kungliga familjen. Amalienborg är idag den danska kungens residens under vinterhalvåret.

Men – vi börjar från början…
Det första slottet som stod här var ett lustslott i italiensk stil som uppfördes redan 1669-1673 av kung Fredrik III:s hustru, Sophie Amalie (därav namnet Sophie-Amalienborg). Man vet inte säkert vem arkitekten var men man tror att Albertus Mathiesen och italienaren Giuseppe Francesco Borri har haft ett finger med i spelet. Sistnämnde hade ett stort inflytande över kungen - innan han föll i onåd och var tvungen att fly hals över huvud ur landet. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , ,

onsdag 19 november 2008

Amboise slott, Frankrike

Slottet Amboise (Château d'Amboise) ligger vid staden Amboise i Loiredalen i det franska departementet som kallas för Indre-et-Loire i regionen Centre.

På platsen har det länge funnits byggnader och föregångaren till Amboise är en fästning. År 1431 blev den dåvarande ägaren, Louis d'Amboise, dömd till döden för att ha deltagit i en komplott mot en av kungens gunstlingar. Louise blev dock benådad så småningom, men hans byggnad, som låg där nuvarande slottet ligger, konfiskerades av kronan och den dåvarande franska kungen, Karl VII.

1470 föddes Ludvig XI:s son, Karl (VIII) på slottet Amboise. Karl, som var kung mellan åren 1483-1498, var rädd att hertigdömet Bretagne skulle falla under utländsk makt och invaderade därför hertigdömet 1491 och tvingade Anne av Bretagne att bryta sitt äktenskap med Maximilian av Habsburg och gifta sig med honom istället. Giftermålet ägde rum den 6 december 1491, när Anne var nästan femton år gammal och Karl tjugoett. Bretagne kom därefter under fransk kontroll. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,

lördag 15 november 2008

Om stöld år 1734

Följande kan man läsa i lagboken "Sweriges rikes lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734" under kapitel missgärningsbalken:

§1
Hwar som första gången stiäl gods, eller penningar, öfwer tijo daler; böte tre gånger så mycket, som thet stulne wärdt är. Orkar han ej böta; plichte med kroppen, doch ej högre, än efter stöldens wärde.

§2
Stiäl någor å flera ställen, än ett, eller på åtskilliga tider, och hafwer ej förr warit för tiufnad lagförd och straffad; tå skal om hwarje tiufnad särskilt å sin ort ransakas, och ther pröfwas, om han til tiufnaden saker är; gånge sedan Dom öfwer tiufwen för altsamman, ther han sidst lagföres, och plichte, som then ther första gången stulit.

§3
Warder tiuf för stöld andra gången lagförd; böte fyradubbelt tiufnadens wärde. Orkar han ej böta; plichte med kroppen, som sagdt är, och tå ökes straffet med fem par spö, eller fyra par ris. Kommer han tridie gången åter, och stiger tiufnaden til hundrade daler; warde hängd, ehwad thet är man, eller qwinna. Är tiufnaden mindre; miste ej lifwet: utan plichte med kroppen, efter stöldens wärde, och arbete i try åhr under Konungens hächte. Stiäl han fierde gången; warde hängd. Läs fortsättningen

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,

fredag 14 november 2008

Windsor slott, England

Windsor Castle ligger 3 kilometer söder om staden Slough, Berkshire i England. Slottet är det äldsta och största bebodda slottet i världen och har använts i stort sett oavbrutet i över 900 år.

Det var Vilhelm Erövrare som på 1070-talet började bygga Windsor – en borg som då byggdes i trä. Tomten där slottet skulle ligga valde han själv ut - högt över Themsen och i utkanten av en jaktmark. Slottet låg en dagsmarsch från Towern i London och var avsedd att skydda den västra sidan av huvudstaden.
På 1170-talet byggde Henrik II om borgen – han uppförde den i sten istället för trä.

Edvard III föddes på Windsor 1312 och brukade kallas för "Edvard av Windsor". År 1350 började han att bygga ut slottet, han förlängde det och började uppföra den enorma hallen som kallas för St. Georges Hall som riddarna i hans nybildade order, strumpebandsordern som han instiftade 1348, kunde använda sig av. Orden är Storbritanniens högsta order och rankas som en av de finaste i Västeuropa. Medlemmar möts än idag och en gudstjänst hålls i juni varje år där drottningen deltar. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,

torsdag 13 november 2008

Berömda gravplatser

Vet du var Rubens, Gauguin, Gustaf de Laval, Gustaf Fröding, Tycho Brahe Bruno Liljefors, Darwin och Dickens och andra berömda historiska personer ligger begravda? På min sida kan du klicka dig runt i en lista och se var historiska personer ligger begravda - både i Sverige och Europa. Man kan sortera efter namn eller efter gravplats, till exempel Onsala kyrka där "Lasse i gatan" ligger begravd. Se listan

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,

tisdag 11 november 2008

Johan Printz, Nya Sveriges guvernör

Johan Björnsson (adlad Printz) föddes i Bottnaryds prästgård i Småland den 20 juli 1592 som son till kyrkoherden Björn Hansson och Gunilla Svensdotter.

Printz började sin skolgång i Jönköping, varifrån han fortsatte till gymnasierna i Skara och Linköping. I juli 1618 skrevs han in på universitet i Rostock och i oktober samma år på Greifswald universitet. I brist på pengar blev hans studier vid de utländska skolorna inte långvarig utan redan året därpå var han tillbaka i Sverige där han blev hjälppräst i sin fars församling.

När Gustav II Adolf besökte Bottnaryd 1620 fick Printz (28) ett stipendium av denne för fortsatta studier, vilket gjorde att han i november året därpå skrev in sig på universitetet i Helmstedt, Tyskland. Under 30-åriga kriget blev han tvångsinskriven till krigstjänst under en tid där han tjänade som legoknekt i ett venetianskt, flera tyska och till slut i ett danskt förband. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

lördag 1 november 2008

Sanssouci, Tyskland

Slottet Sanssouci (Schloss Sanssouci) ligger i utkanten av staden Potsdam, cirka 3,5 mil utanför Berlin, i det tyska förbundslandet Brandenburg.

1700-talet
När Fredrik II (Fredrik den store), som var medlem av den mäktiga släkten Hohenzollern, blev kung i Preussen 1740 började han en omvandling av Potsdams landskap som skulle pågå i hundra år. Fredrik ville ha en privat bostad där han kunde koppla av från all pompa och ståt i Berlin - Sans souci är franska och betyder ungefär utan oro, sorgfri, sorglös - namnet symboliserade sålunda att slottet var en plats för avkoppling, dit Fredrik kunde fara när han ville komma bort från slagfälten ett tag.

Fredrik lät arkitekten Georg von Knobelsdorff designa Sanssouci, fast Fredrik skall själv ha skissat lite han också. Slottet uppfördes 1745-1747. På grund av oenighet om var i parken slottet skulle ligga fick Knobelsdorff dock sparken och ersattes istället av den nederländska arkitekten Johann Boumann, som slutförde projektet. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,

Ulriksdals slott

Ulriksdal kallades från början Jakobsdal efter Jakob De la Gardie, som åren 1642-1644 lät uppföra slottet efter ritningar av den franska arkitekten Hans Jakob Kristler (Christler) (1592-1645). Slottet byggdes för att bli änkesäte åt De la Gardies hustru, grevinnan Ebba Brahe.
I oktober 1650 besökte drottning Kristina Jakobsdal, och stannade där några dagar, innan hon åkte vidare till sin kröning i Stockholm.

Efter att Jakob De la Gardie avlidit i augusti 1652 övertog hans hustru Ebba Jakobsdal som änkesäte. Hon överlät dock slottet till sin son, Magnus Gabriel De la Gardie (30), redan efter fyra månader. Magnus Gabriel bodde en del på slottet och under 1660-talet rustade han upp både slottet och slottsträdgården, förbättrade infarten från söder med en bro och en vändplan. 1669 sålde han slottet till riksänkedrottning Hedvig Eleonora för 85,000 riksdaler inklusive Karlbergs slott. Hedvig Eleonora lät bygga ut slottet med två stycken flyglar efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

Drottningholms slott

På östra stranden av Lovön i Mälaren (omkring 10 km. från Stockholm) ligger Drottningholms slott som från början kallades för Torvesund. Huset omnämns 1559 som kungsgård och cirka 22 år senare (1581) lät Johan III uppföra en stenbyggnad med torn, och samtidigt fick stället sitt nuvarande namn efter Johans hustru, Katarina Jagellonica, som vid tillfället var drottning i landet.

Drottningholm ägdes därefter av drottning Kristina, hennes halvfarbror Karl Karlsson Gyllenhielm, Kristinas mor Maria Eleonora och riksdrotsen Magnus Gabriel De la Gardie och dennes hustru Maria Eufrosyne av Pfalz.
De sistnämnda sålde slottet 1661 till riksänkedrottning Hedvig Eleonora, som hade oturen att huset brann ner på nyårsafton redan samma år.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , ,