lördag 4 oktober 2008

Svenska kolonin "St Bart"

Saint Barthélemy, även kallad "Saint Bart", var en svensk koloni som Sverige hade åren 1784 till 1878, alltså i 94 år. Ön ligger i Västindien och fick sitt namn av Christopher Columbus som år 1496 döpte ön efter sin bror, Bartolomeo.

St Barthélemy koloniserades av Frankrike 1648 men 1784 undertecknade Gustav III i Paris en traktat med Frankrike vilket gjorde att Sverige fick St Barthélemy mot att Frankrike tullfritt skulle få lagra varor i Göteborg. Glädjen var i början stor över den nya ön. Dock visade det sig snart att ön var en av de minsta i Västindien (den är mindre än Visingsö i Vättern) och dessutom klippig, utan odlingsbar mark och helt utan färskvatten. Däremot sades det att ön vara utrustad med en bra hamn vilket gjorde att Gustav beslöt sig för att satsa på handel.
Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , ,


1 kommentar: