tisdag 7 oktober 2008

Richard Dybeck

Skrev Sveriges nationalsång
Richard Dybeck föddes i Odensvi socken, Västmanland, den 1 september 1811 som son till kontraktsprosten Carl Dybeck (52) och dennes hustru Marie Ulrica Remmer.


Redan som skolpojke visade Dybeck intresse för fornminnen och ritade bland annat av dem. Han gick i Västerås trivialskola åren 1822-1828 och fortsatte sedan med gymnasium 1828-1831. Han var student vid Uppsala universitet hösten 1831 och tre år senare - och 23 år gammal - tog han hovrättsexamen (1834) och blev därefter auskultant vid Svea hovrätt i juni samma år där han även blev extra ordinarie notarie.
Även om Dybeck var utbildad jurist så verkar det som att han från och med 1842 uteslutande ägnade sig åt antikvariska uppgifter.

Under flera årtionden och långt in på 1870-talet genomförde han forskningsresor runt om i landet för att leta upp och undersöka minnesmärken. Resorna betalades i största utsträckning av offentliga medel. Han samlade in ett betydande material och publicerade artiklar i sin egen tidskrift som kallades för Runa som kom ut åren 1842-1850 och 1865-1876. "Runa" var ett slags magasin för fornminnes- och folkminnesuppteckningar. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar