torsdag 23 oktober 2008

Gripsholms slott

Gripsholm slott ligger vid Mälaren i staden Mariefred, Södermanland, cirka 7 mil från Stockholm, och är beläget på en holme och omges av en liten park.

Bo Jonsson (Grip) (†1386) lät omkring 1380 bygga det ursprungliga slottet på markerna av gården Näsby som han köpt 1379. Han uppkallade gården efter sitt vapen som var ett griphuvud. Den äldsta bevarade dokumentet där Gripsholm nämns är från 1381.

Drygt tjugo år senare, i början av 1400-talet, löste drottning Margareta (1353-1412) in slottet av Bo Jonssons arvingar för kronans räkning och installerade en fogde. Fogdens län var Gripsholm län.
1423-1446 hade greven Hans af Ewersten och Nougarten slottet och dess län som pant. Hans fogde, tysken Hartvig Flögh, satte under Engelbrekts uppror eld på slottet när han fick höra att bönderna var i antågande. 1472 köpte Sten Sture d.ä. Gripsholm av kronan och 1498 överlät han det till ett kartusiankloster som hette "Monasterium pacis Mariæ" – ett kloster som han själv grundat. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar