onsdag 1 oktober 2008

Glimmingehus, Skåne

Glimmingehus har fått sitt namn efter den glimmande sjön som fanns på platsen där riddaren Jens Holgersen Ulfstand år 1499 lät börja uppföra denna mäktiga och ointagliga borg - som idag sägs vara den bäst bevarade medeltidsborgen i Norden.


Jens Holgersen Ulfstand
Ulfstand föddes troligen omkring 1450 och cirka 30 år gammal (1480) utsågs han till Kongens Lehnsmand över hela sydöstra Skåne, som ju då tillhörde Danmark. Sju år senare blev han också länsherre över Gotland, där det sägs att befolkningen avskydde honom på grund av de höga skatter och avgifter som han befallde dem att betala. Senare blev han även riksråd och riksamiral i Danmark under kung Hans, och senare Kristian II. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar