onsdag 8 oktober 2008

Freden i Knäred 1613

Freden i Knäred den 20 januari 1613 avslutade Kalmarkriget som pågått i ett år och nio månader. Sveriges krigsmål i det här kriget var i stort sett bara att försöka slå tillbaka det danska angreppet.

Fredsvillkor
* Sverige skall avsäga sig sina anspråk på fästet Soneburg på Ösel (Estland)
* Danska kungen får rätt att använda Sveriges vapen "tre kronor" i sitt
riksvapen. Han får dock inte göra anspråk på den svenska tronen
* Sverige skall betala en miljon riksdaler silvermynt för att få tillbaka Älvsborgs
fästning (Älvsborgs lösen)
* Om lösensumman inte är betald inom sex år skall Danmark-Norge behålla
Älvsborg tillsammans med sju underlydande härader. Invånarna i Älvsborg skall
dock under förpantningstiden lyda under svensk lag och kyrkostyre
Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar