onsdag 15 oktober 2008

En dag på slottet år 1777

Följande är hämtat ur dåvarande prinsessan Hedvig Elisabeth Charlottas (18) dagbok från slottet år 1777.

Som festligheterna numera blivit alltför kostsamma för att kunna ofta upprepas och man ej finner något nöje i enkla förlustelser, är vårt levnadssätt ganska enformigt, men våra sysselsättningar under veckans olika dagar äro dock ganska regelbundet ordnade.

Om söndagarna är det assemblé eller bal på börsen, där affärsmän och ståndspersoner komma tillsammans. Till och med kungen och prinsarna deltaga däri, men vi stackars prinsessor hava hittills inte fått vara med; nu ha likväl änkedrottningen för att göra prinsessan till viljes medgivit, av vi undantagsvis kunna få komma dit, om vi ikläda oss en venetiansk kappa, som betraktas som en förklädnad, ehuru denna är föga märkbar.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar