fredag 31 oktober 2008

Neuschwanstein, Tyskland

Det praktfulla slottet Neuschwanstein ligger i de bayerska alperna i det tyska förbundslandet Bayern, utanför den lilla staden Füssen, drygt 13 mil sydväst från München. Där dagens slott ligger fanns det tidigare en ruin efter en gammal borg. Från 500-talet till år 788 var Bayern ett självständigt hertigdöme, och mellan åren 1253-1503 var Bayern delad i flera olika hertigdömen. Från år 1623 var de bayerska hertigarna även kurfurstar och 1805 upphöjde Napoleon Bonaparte hertigdömet till ett kungadöme under huset Wittelsback. I samband med Kejsartysklands undergång i första världskriget avskaffades monarkin i Bayern. Kungarna i Bayern hade dock inte någon större makt, utan det var regeringskabinettet som styrde. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

lördag 25 oktober 2008

Glasögonens historia

Innan man uppfann glasögonen fick dåtidens lärda män och konstnärer ofta sluta arbeta vid 40-50 årsåldern eftersom ögonen svek dem. Vem som tillslut uppfann glasögonen har man spekulerat länge i och inte kommit fram till något bra svar - troligen uppfanns de på olika platser runt om i världen av olika personer.

Det finns egyptiska hieroglyfer från det 8:e århundradet före Kristus som skildrar enkla glaslinser och från det första århundradet efter Kristus skriver filosofen Seneca d.y. - "Bokstäver, även om de är små och otydliga, ses förstorade och klarare genom en glob fylld med vatten". Kejsar Nero sägs också ha sett på gladiatorspel med hjälp av en smaragd som en korrigerande lins. Även i det antika Grekland visste man att ett vattenfyllt glaskärl hade en förstorande effekt och att ljuset bryts i slipat glas. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,

fredag 24 oktober 2008

Anjalaförbundet 1788

Anjalaförbundet kallas det oppositionsparti som bildades mot Gustav III under hans ryska krig år 1788. När Gustav förstod att han inte var lika populär bland svenskarna längre beslöt han sig för att försöka återvinna folkets kärlek genom krigiska bragder.

Han trodde att han skulle hälsas med jubel och tacksamhet om han kunde återvända som segrare efter ett lysande fälttåg. Eftersom Ryssland hade börjat kriga mot Turkiet låg Petersburg blottat mot svenska trupper. Kungen tyckte därför det var ett gyllene tillfälle att starta krig mot Rysslands. Enligt regeringsformen fick emellertid inte kungen starta anfallskrig utan ständernas samtycke. Detta visste han så därför gällde det att få ryssarna att starta krakel (bråk) vid gränsen som han skrev till en av sina medhjälpare.
Medan han var på väg till Finland för att gå i spetsen för trupperna, förekom det också en liten obetydlig gränsstrid. Det sägs att det var svenskar som klätt ut sig till ryssar och gått in på svensk (finsk) mark för att börja kriga. Då skulle det ju se ut som att hans anfallskrig i själva verket var ett försvarskrig.
Kriget var dåligt planerat och proviant och vapen saknades i en oroande grad, och flera officerare, till och med hela officerskårer, begärde avsked. Dessutom hade ett rykte börjat sprida sig att kungen strävade efter total suveränitet (självständighet)... Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

torsdag 23 oktober 2008

Gripsholms slott

Gripsholm slott ligger vid Mälaren i staden Mariefred, Södermanland, cirka 7 mil från Stockholm, och är beläget på en holme och omges av en liten park.

Bo Jonsson (Grip) (†1386) lät omkring 1380 bygga det ursprungliga slottet på markerna av gården Näsby som han köpt 1379. Han uppkallade gården efter sitt vapen som var ett griphuvud. Den äldsta bevarade dokumentet där Gripsholm nämns är från 1381.

Drygt tjugo år senare, i början av 1400-talet, löste drottning Margareta (1353-1412) in slottet av Bo Jonssons arvingar för kronans räkning och installerade en fogde. Fogdens län var Gripsholm län.
1423-1446 hade greven Hans af Ewersten och Nougarten slottet och dess län som pant. Hans fogde, tysken Hartvig Flögh, satte under Engelbrekts uppror eld på slottet när han fick höra att bönderna var i antågande. 1472 köpte Sten Sture d.ä. Gripsholm av kronan och 1498 överlät han det till ett kartusiankloster som hette "Monasterium pacis Mariæ" – ett kloster som han själv grundat. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


lördag 18 oktober 2008

Romerska siffror

Det här med romerska siffror kan ibland vara lite svårt, i alla fall tycker jag det. Innan jag började skriva om alla regenter i Europa visste jag inte vad till exempel XIV stod för. De romerska siffrorna står ju inte endast efter kunganamn, som Erik XIV eller Karl XII, utan de finns ju ibland även på gravstenar, i gamla böcker och på hus för att visa vilket år de byggdes med mera. Här skall jag försöka förklara de romerska siffrorna lite enkelt. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


fredag 17 oktober 2008

Akershus fästning, Oslo

Akershus, i äldre tid kallad Akersborg, är en fästning som ligger i Oslo. Exakt årtal för när fästningen började byggas finns inte men man tror att det var på 1290-talet, när Håkon V Magnusson var kung.

Förutom Akershus uppförde Håkon även Vardøhus fästning lång upp i Finnmark i norra Norge samt Bohus fästning i Bohuslän, Sverige. Håkon är också "känd" för att han flyttade Norges huvudstad från Bergen till Oslo.
Första gången som Akershus nämns i skriftliga källor är 1300 i ett brev från kung Håkon till Mariakyrkan i Oslo. Dock uppger inte brevet hur långt bygget då hade kommit. Akershus byggdes ut i flera omgångar och blev till sist en av de starkaste fästningarna i Norden.

Första gången fästningen belägrades var vintern 1308-1309 av den svenska hertigen Erik Magnusson av Södermanland, och en rad norska stormän. Belägringen hävdes efter ett tag av en norsk bondehär i ett enda slag.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


onsdag 15 oktober 2008

En dag på slottet år 1777

Följande är hämtat ur dåvarande prinsessan Hedvig Elisabeth Charlottas (18) dagbok från slottet år 1777.

Som festligheterna numera blivit alltför kostsamma för att kunna ofta upprepas och man ej finner något nöje i enkla förlustelser, är vårt levnadssätt ganska enformigt, men våra sysselsättningar under veckans olika dagar äro dock ganska regelbundet ordnade.

Om söndagarna är det assemblé eller bal på börsen, där affärsmän och ståndspersoner komma tillsammans. Till och med kungen och prinsarna deltaga däri, men vi stackars prinsessor hava hittills inte fått vara med; nu ha likväl änkedrottningen för att göra prinsessan till viljes medgivit, av vi undantagsvis kunna få komma dit, om vi ikläda oss en venetiansk kappa, som betraktas som en förklädnad, ehuru denna är föga märkbar.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


måndag 13 oktober 2008

Svenska flaggans historia

Den svenska flaggan är världens näst äldsta nationsflagga - det är bara Danmarks flagga ”Dannebrogen” som är äldre - dom fick sin redan på 1200-talet.

Historikerna är lite oense om hur och när den svenska flaggan kom till eftersom det inte finns så många skriftliga källor, men man tror att den kom till som en oppositionsflagga gentemot den danska flaggan - en motståndsflagga med andra ord.

En del historiker menar att man i den medeltida kungen Karl Knutsson Bondes (1408/9-1470) personliga sigill från 1449 kan se en antydan till ett kors. Hans personliga färger anses också ha varit gult och blått och eftersom han var i krig mot danskarna tror man att han lät ta fram en flagga som liknade den danska, men med sina egna färger – gult och blått. Detta skall ha skett på mitten av 1400-talet och flaggan blev därmed kungens symbol.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , ,


söndag 12 oktober 2008

Hur Sverige blev en stormakt

Man brukar säga att Sveriges stormaktstid började när Gustav II Adolf (16) blev kung 1611 och slutade ungefär när Karl XII (36) sköts till döds i Norge 1718. Tiden därefter kallas för frihetstiden och pågick åren 1719-1772.
Mellan åren 1658 till 1660 var Sverige som störst någonsin när det gäller landområden (se bild). Hur det hela gick till kan du
läsa om här


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,


fredag 10 oktober 2008

Lars Johan Hierta

Aftonbladets grundare
Lars Johan Hierta föddes den 23 januari 1801 i Uppsala som son till akademiräntmästaren Carl Didrik Hierta och Hedvig Johanna Schméer. Ännu inte fyllda fjorton tog han studentexamen och var vid tjugo års ålder redan filosofidoktor och juris kandidat – och även föräldralös.


Han tjänstgjorde i bergskollegium fram till år 1825, då han utnämndes till ordinarie notarie. Under samma tid tjänstgjorde han även en kortare tid vid protokollet i hovrätten och i kommersekollegium och hos justitiekanslären. Åren 1828-1830 var han notarie hos ridderskapet och adeln. 1829 grundade han Hiertas bokförlag.

Det Hierta dock är mest berömd för är som grundare av Aftonbladet. Efter att ha köpt ett gammalt tryckeri i Gamla stan kom det första numret av tidningen ut den 6 december 1830. Att tidningen just fick heta Aftonbladet berodde på att den kom ut om aftonen, när de andra dagstidningarna kom ut på morgonen. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , ,

torsdag 9 oktober 2008

Artur Hazelius (Skansen)

Nordiska Museets och Skansens skapare
Artur Immanuel Hazelius föddes den 30 november 1833 i Stockholm som son till militären och skriftställaren Johan August Hazelius och Lovisa Svanberg.
Han tog studenten i Uppsala 1854 och sex år senare blev han filosofie doktor. I tre år var han därefter lärare i svenska och 1864 lektor i svenska språket och litteraturhistoria vid seminarium för utbildning av lärarinnor.

Av dåvarande
ecklesiastik-ministern fick han i uppdrag att delta i bearbetning av läroboken "Läsebok för folkskolan", och han gav själv ut "Fosterländsk läsning för barn och ungdom" 1868. För att mer ostört kunna ägna sig åt litterära sysselsättningar lämnade han samma år sin tjänst vid lärarinneseminariet. De följande åren ägnade han sig åt skriverier och gav bland annat ut "Om rättstafningens grunder med särskildt afseende på svenska språket".

I sin ungdom vandrade han runt i flera av våra landskap och såg då att seder och bruk i olika delar av landet mer och mer började jämnas ut. Hösten 1872 beslöt han därför att skapa ett fosterländskt etnografiskt museum i Stockholm och kunde i oktober året därpå öppna den Skandinavisk-etnografiska samlingen som från 1880 kallades Nordiska Museum och från 1891 utvidgades detta också med Skansen, ett friluftsmuseum utan dess like!. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

onsdag 8 oktober 2008

Freden i Knäred 1613

Freden i Knäred den 20 januari 1613 avslutade Kalmarkriget som pågått i ett år och nio månader. Sveriges krigsmål i det här kriget var i stort sett bara att försöka slå tillbaka det danska angreppet.

Fredsvillkor
* Sverige skall avsäga sig sina anspråk på fästet Soneburg på Ösel (Estland)
* Danska kungen får rätt att använda Sveriges vapen "tre kronor" i sitt
riksvapen. Han får dock inte göra anspråk på den svenska tronen
* Sverige skall betala en miljon riksdaler silvermynt för att få tillbaka Älvsborgs
fästning (Älvsborgs lösen)
* Om lösensumman inte är betald inom sex år skall Danmark-Norge behålla
Älvsborg tillsammans med sju underlydande härader. Invånarna i Älvsborg skall
dock under förpantningstiden lyda under svensk lag och kyrkostyre
Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


tisdag 7 oktober 2008

Richard Dybeck

Skrev Sveriges nationalsång
Richard Dybeck föddes i Odensvi socken, Västmanland, den 1 september 1811 som son till kontraktsprosten Carl Dybeck (52) och dennes hustru Marie Ulrica Remmer.


Redan som skolpojke visade Dybeck intresse för fornminnen och ritade bland annat av dem. Han gick i Västerås trivialskola åren 1822-1828 och fortsatte sedan med gymnasium 1828-1831. Han var student vid Uppsala universitet hösten 1831 och tre år senare - och 23 år gammal - tog han hovrättsexamen (1834) och blev därefter auskultant vid Svea hovrätt i juni samma år där han även blev extra ordinarie notarie.
Även om Dybeck var utbildad jurist så verkar det som att han från och med 1842 uteslutande ägnade sig åt antikvariska uppgifter.

Under flera årtionden och långt in på 1870-talet genomförde han forskningsresor runt om i landet för att leta upp och undersöka minnesmärken. Resorna betalades i största utsträckning av offentliga medel. Han samlade in ett betydande material och publicerade artiklar i sin egen tidskrift som kallades för Runa som kom ut åren 1842-1850 och 1865-1876. "Runa" var ett slags magasin för fornminnes- och folkminnesuppteckningar. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

Karta över Europas slott

Kartan visar de slott jag har skrivit om i Europa.

Förflytta dig runt i kartan genom att klicka på den och hålla ner musknappen och sedan dra. Klicka på de olikfärgade ikonerna för att få upp namn, bild samt länk till slottet för att läsa mer.

Dubbelklicka med vänster respektive höger musknapp för att zooma in och ut. Till kartan!


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , ,


De avrättade drängarna

1826 d. 31 aug. utfördes och halshöggs följande dag wid Hörby Drängarna Jöns Larsson och Nils Olsson, den förre 34 och den senare 22 år gammal.
Efter att wid särskilda tillfällen ha ansett sig förolämpade af skogwaktaren på Onsbyholms gods Hörgren, öfwerenskommo de att hämnas, och fullbordade sitt upsåt på så sätt, att de, liggande i försåt för honom der han gick genom skogen, öfverföllo och dräpte honom.

Redan andra rättegångsdagen erkände de brottet och insattes uti Malmö Fästning, der de, sedan Konungen Dom fallit, besöktes af Kongl. Hofpredikanten [Cronsise?]
Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

måndag 6 oktober 2008

Sveriges första bank

De första bankerna i Europa grundades redan i början av 1600-talet i Nederländerna och Tyskland. Den första svenska banken grundades 1657 av Johan Palmstruch som var son till en holländsk köpman som var verksam i Riga. Palmstruch, som vid den här tiden hette Witmacker, hade själv drivit handel i Amsterdam under 1630-talet och där lärt känna bankens organisation - och det var också Amsterdams bank som främst stod som mönster när han sedan grundade den svenska banken.

Johan Witmacker föddes 1611 i Riga som son till köpmannen Reinholdt Witmacker och Anna Bjelska. Under 1630-talets första hälft reste han till Holland där han blev borgare i Amsterdam. Enligt egen uppgift skall han där ha byggt upp en blomstrande affärsrörelse men blev 1639 fängslad, för vad är okänt. Vissa tror dock att det berodde på obetalda skulder. Han frigavs 1646 och året därpå flyttade han till Sverige, där han 1651 adlades med namnet Palmstruch.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , ,


söndag 5 oktober 2008

Karta över Nordens slott

Jag har alltid tyckt det är kul med kartor, och nu så har jag gjort kartor över alla de slott, borgar och ruiner som jag skrivit om i Europa. Jag var tvungen att dela upp det i två kartor eftersom det blev så tajt mellan ikonerna. Europas slottskarta håller jag ännu på med men Nordens slottskarta är klar.

Kartorna kommer från Google maps och är klickbara och man kan förflytta sig i dem samt zooma in och ut. Klickar man på ikonerna får man se en bild på slottet samt en länk där man kan läsa mer om det slott som man är intresserad av. Se på kartan


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , ,


Stockholms slott

I mitten av 1200-talet uppförde Birger jarl (död 1266) en borganläggning där Stockholms slott idag ligger. Syftet med borgen var att försvara inloppet till Mälaren. Borgen bestod av två delar – högborgen med ett kärntorn i mitten (kallad Kärnan), och den stora muromgärdade ekonomigården. Efter en eldsvåda 1330 återuppfördes och utvidgades slottet på nytt.

Det gamla slottet Tre kronor fick utstå mycket, bland annat belägringar, som till exempel 1520 då Kristina Nilsdotter Gyllenstierna (27) i fyra månader försvarade slottet när hela Stockholm var belägrat av Kristian II (39). När hon gav upp slottet med löfte om amnesti och fri lejd, slutade det som vi vet i Stockholms blodbad. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,


lördag 4 oktober 2008

Svenska kolonin "St Bart"

Saint Barthélemy, även kallad "Saint Bart", var en svensk koloni som Sverige hade åren 1784 till 1878, alltså i 94 år. Ön ligger i Västindien och fick sitt namn av Christopher Columbus som år 1496 döpte ön efter sin bror, Bartolomeo.

St Barthélemy koloniserades av Frankrike 1648 men 1784 undertecknade Gustav III i Paris en traktat med Frankrike vilket gjorde att Sverige fick St Barthélemy mot att Frankrike tullfritt skulle få lagra varor i Göteborg. Glädjen var i början stor över den nya ön. Dock visade det sig snart att ön var en av de minsta i Västindien (den är mindre än Visingsö i Vättern) och dessutom klippig, utan odlingsbar mark och helt utan färskvatten. Däremot sades det att ön vara utrustad med en bra hamn vilket gjorde att Gustav beslöt sig för att satsa på handel.
Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , ,


fredag 3 oktober 2008

Jacob Johan Anckarström

Gustav III:s mördare
Jacob Johan Anckarström föddes på Lindö gård i Vallentuna den 11 maj 1762 som son till Jakob Johan Anckarström (överstelöjtnant) och hans hustru Hedvig Ulrika Drufva. Hans mor dog redan när han var liten, och han fick en sträng uppfostran av sin far.

Vid unga år blev han page vid hovet och efter faderns död, då Anckarström var sexton, utnämndes han till fänrik vid kungens livgarde. Fem år senare tog han avsked därifrån - med kaptens rang. Han gifte sig med en officersdotter som hette Gustava Löwen (-1844) och arrenderade Torsåker säteri och började ägna sig åt jordbruk istället. Han råkade ofta i tvist med sina grannar men förlorade oftast processen, och flera gånger ställdes han också inför rätta för misshandel av underlydande. Efter att han råkat i en dispyt med Torsåkers ägare upphörde arrendet, och han flyttade därför till Stockholm med hustru och barn år 1790. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

onsdag 1 oktober 2008

Lasse i gatan

Lars Gathe föddes den 30 november 1689 på gården Gatan (därav smeknamnet "Lasse i gatan") i Onsala socken i Halland, som son till skepparen Anders Börjesson Gathe († 1710) och hans hustru Kerstin Larsdotter.

Fadern var en välbärgad man och ägde bland annat fartyg, repslageri och båtvarv.
Gathe var inskriven vid Göteborgs gymnasium år 1706, men i övrigt är ingenting känt om hans studier. När hans far dog 1710 var Gathe i England, där man vet att han behärskade det engelska språket väl. Han reste hem till Sverige för att delta i faderns begravning till vilken han även skrev en sorgedikt.

Vid tidpunkten för faderns död, hade rådet just godkänt en begäran om utfärdande av så kallade kaparbrev. Privata sjökaptener, köpmän och välbärgade storbönder med intressen i sjöfarten kunde slå sig samman och ansöka om "kungligt kaparbrev" för sina fartyg. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

Glimmingehus, Skåne

Glimmingehus har fått sitt namn efter den glimmande sjön som fanns på platsen där riddaren Jens Holgersen Ulfstand år 1499 lät börja uppföra denna mäktiga och ointagliga borg - som idag sägs vara den bäst bevarade medeltidsborgen i Norden.


Jens Holgersen Ulfstand
Ulfstand föddes troligen omkring 1450 och cirka 30 år gammal (1480) utsågs han till Kongens Lehnsmand över hela sydöstra Skåne, som ju då tillhörde Danmark. Sju år senare blev han också länsherre över Gotland, där det sägs att befolkningen avskydde honom på grund av de höga skatter och avgifter som han befallde dem att betala. Senare blev han även riksråd och riksamiral i Danmark under kung Hans, och senare Kristian II. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,