lördag 13 september 2008

Trettioåriga kriget 1618 - 1648

Året efter freden i Stolbova (1617) utbröt krig mellan Tysklands katoliker och protestanter i Böhmen. Kriget startade med att ett par kejserliga ämbetsmän kastas ut genom fönstren från borgen i Prag - vilket ledde till uppror och krig i hela Europa.

Tyskland bestod vid denna tidpunkt av en mängd större och mindre stater som alla hade sin egen furste. Somliga av dem var katoliker medan andra var protestanter. Över hela tyska riket härskade sedan kejsaren, som bodde i Wien i Österrike. När trettioåriga kriget bröt ut bildade de katolska furstarna ett förbund under kejsarens ledning. Deras mål var att återföra de protestantiska staterna i Tyskland till påvedömet. Läs mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar