lördag 6 september 2008

Stockholms blodbad

Stockholms blodbad är de avrättningar som Kristian II av Oldenburg lät verkställa på Stortorget i Stockholm den 7–9 november 1520 efter sin kröning till svensk kung. Händelsen ingick som ett led i en invecklad maktkamp. Kristian hade ärvt de tidigare unionskungarnas strävan att frigöra sig från Hansans påfrestande handelsimperialism. I denna strävan stödde han sig på hantverkarna och andra borgare i Danmark samt på lokala handelsintressen runt om i sina riken som fann den tyska konkurrensen övermäktig - läs mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar