tisdag 9 september 2008

Änkekonservering

Hur kunde de komma sig att det var så vanligt förr i tiden att unga präster gifte sig med en kanske 30 år äldre prästänka? Jo - så här var det:
Efter att kyrkans rika gods och jordar dragits in till kronan (vilket skedde under reformationen i början av 1500-talet) blev det lutherska prästeståndet egendomslöst och utfattigt. Prästerna blev därför beroende av församlingens gåvor och hade inte längre något stöd av vare sig riksråd eller andra mäktiga män och inte heller av någon internationell kyrkoorganisation. Läs mer


1 kommentar: