söndag 7 september 2008

Om lönskaläge

Jag köpte för ett tag sedan "Sweriges rikes lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734". Det är en fin liten bok som är tryckt 1740, dock tog det ett tag innan jag kunde läsa den obehindrat. Vissa bokstäver ser inte ut som dagens och i början var det svårt att hänga med i dåtidens meningsuppbyggnad, men man lär sig efter hand. Jag har skrivit av missgärningsbalken och straffbalken som jag tyckte var intressant.
Följade står det om "lönskaläge" - det vill säga en äldre benämning på utomäktenskapligt sexuellt umgänge där ingendera av partena var gifta:

§1
Lägrar ogift man ogift qwinno; böte mannen tijo daler, och qwinnan fem. Sker thet annan gång; böte dubbelt, och tridie gången tredubbelt. Förser sig någor thermed fierde gången, eller flera; böte för hwarje gång, han åttatijo daler, och hon fyratijo daler.

§2
Af thessa böter tage fader, eller moder, eller målsman, målsägande rätt, ther the åkära. Kära the ej; käre tå then, som å Konungens wägnar kära äger, och niute målsägande rätt. Gifwer han någon skuld, och gitter thet ej bewisa; plichte för olaga tilmäle, som lag säger... läs mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar