måndag 22 september 2008

Kastelholm, Finland

Kastelholm är en slottsruin som ligger i Sunds socken på Åland. När byggnaden uppfördes är osäkert, men man tror att det var någon gång på 1370-1380 talen. Borgmurens omkrets var cirka 217 meter samt på vissa ställen drygt 2,4 meter tjock och inneslöt två stycken borggårdar. Den största borggården försvarades på västra sidan av en mur som var försedd med skottgluggar.

Borgen omnämns första gången 1388 då Jakob Abrahamsson Djäkn, kallad Jeppe Djäkn, förfogade över Kastelholm. Jeppe var fogde i Åbo åtminstone från 1377 och lagman i Finland under senare delen av 1300-talet. Lite är känt om Jeppe men han skall från 1395 ha varit bosatt i Lübeck. Tillnamnet "djäkn" brukade tilldelas de skrivkunniga personerna. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar