söndag 21 september 2008

Frihetstidens ståndssamhälle

Åren 1719-1772 brukar kallas för Frihetstiden eftersom det kungliga enväldet avskaffades genom lag 1719. Gustav III avslutade emellertid frihetstiden genom en statskupp 1772 som på nytt gav kungen större makt. Frihetstiden var därmed slut efter 53 år.

Under 1700-talet omfattade det svenska riket nuvarande Sverige, Finland, svenska Pommern samt staden Wismar. Sverige hade förlorat sitt stormaktsvälde. Till ytan var det fortfarande ett stort rike men folkmängden var betydligt mindre än i de flesta andra europeiska länder. Det "egentliga Sverige" hade vid frihetstidens början något under 1 ½ miljon invånare medan Finland endast hade cirka 300 000. Befolkningen ökade emellertid snabbt under dessa fredliga tider. Vid den här tidpunkten var Sverige ett ståndssamhälle där de olika samhällsgrupperna genom statliga privilegier och bestämmelser skildes från varandra. Läs mer
http://intressant.se/intressantLäs andra intressanta bloggar om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar