söndag 14 september 2008

Ekenäs slott

Ekenäs slott ligger i Örtomta socken i Östergötlands län vid sjön Teden. På platsen där nuvarande slottet ligger har det i långa tider funnits byggnader. I slutet av 1400-talet tillhörde Ekenäs, och de byggnader som då fanns där, släkten Natt och Dag (de yngre Sturarna) och i början av 1500-talet släkten Ulvätten.

En av Banérssläktens fogdar sägs ha haft en gård på platsen där slottet nu ligger. Källarvalven i nuvarande slottet är från den tiden då Stureätten vistades på slottet under 1500-talet.

På 1630-1640 talet fick slottet sitt nuvarande renässansstil då riksrådet Peder (Per) Banér (som även ingick i förmyndarregeringen för drottning Kristina) byggde upp det. Peder dog innan slottet var färdigbyggt men hans son, Claes Banér övertog byggandet. Inspirationskällan sägs vara slottet Sturefors som ligger ute på en udde i sjön Erlången i Östergötland.
Slottet är ett av Sveriges finaste 1600-talsslott och har under nästan hela denna period tillhört släkten Banér. Läs mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar