tisdag 9 september 2008

Den avrättade arbetskarlen

Sistliden Ondag, den 10 Aug. 1853, kl. 11 förm. afrättades wid Rögla, 1½ mil från Ystad, drängen Mårten Pehrson från Sunnanskog i Södra Willie socken.
Mårten Pehrson, 32 år gammal, af hög wext, med blondt ovalt ansigte blå dunkla ögon, en mångbugtig näsa och rödt skägg, hade sedan flera år tillbaka öfwertagit skötseln af sin faders torp under Rydsgård, hwilket fadren till följe af ett öfwertagande bränwinssupande war oskicklig att sköta.

I torpet bodde äfwen Mårtens syster, en yngre broder och en piga.
Modern hade med döden afgått år 1845.
Genom sin starka kroppsbyggnad och sitt hårda lynne upphäfde Mårten sig snart till familjens husbonde, och då fadren ofta hemkom öfwerlastad af bränwin, hände det icke sällan, att Mårten dels med dels utan käpp piskade sin fader, i afsigt (som han sedermera yttrat) ”att förbättra honom”.
Den 30 Juli 1851 begåfwo sig far och son til marknaden i Ystad för att derstädes bortbyta ett par hästar. Läs mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar