fredag 26 september 2008

Åbo slott, Finland

Åbo slott (Turun linna) ligger vid Aura ås mynning i Åbo i landskapet "Egentliga Finland". Slottet började uppföras cirka 1280 och var från början endast ett lägerkastell åt den svenska kungens ståthållare och soldater. Undan för undan byggdes kastellet ut och blev så småningom en stor och pampig försvarsborg.

På 1530-talet inledde en omfattande ombyggnad av slottet, då han byggde om den gamla medeltida försvarsborgen till ett modernt renässansslott.
År 1556 utnämnde Gustav Vasa sin son (18) till hertig av Finland. Johan fick Åbo slott, där han både bodde och skötte sina förvaltningsarbeten. På slottet bodde han med sin frilla, Karin Hansdotter, som han på fyra år fick fyra barn med.

Även Johan utförde stora ombyggnader av slottet - under hans tid inreddes kungssalen och drottningssalen och det renässanshov han införde på slottet sägs ha blivit startskottet för renässansperioden i Finland. Borgen hade vid den här tiden drygt 600 invånare, och var som en eget litet samhälle med alla de sociala grupperingarna som hörde till tiden. Det fanns klara gränser mellan de olika grupperna och var och en visste var de hörde hemma. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar