fredag 19 september 2008

Axel Oxenstierna

Axel Oxenstierna föddes den 16 juni 1583 på Fånö i Uppland som son till friherren Gustaf Gabrielsson Oxenstierna (1551-1597) och Barbro Bielke. På hösten 1584, vid lite över ett års ålder, följde han med sin far över Östersjön till Revals slott, där hans far blivit ståthållare. Han levde där sina fyra första år. 1588 var de åter hemma på sitt gods Fånö vid Mälaren.

Tillsammans med sina bröder Krister och Gabriel, fick han undervisning av Isac Rothovius (1572-1652) (som senare blev biskop i Åbo) och efter att deras far avlidit 1597, och under Rothovius ledning, reste de utomlands för att fullborda sina studier vid de förnämsta högskolorna: Wittenberg, Jena och Rostock. Hans studerade i huvudsak teologi, latin och tyska.
Läs mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar