lördag 27 september 2008

Avrättade hustrun Anna

Följande kan man läsa i Malmö Slottsförsamlings kyrkoböcker.

År 1835 den 7 Maj Mar utfördes från Malmö Slottshäkte och följande dagen hallshöggs och bränndes på bål vid Dahlby afrättsplats Smedhustrun Anna Greta Lundblad från Hellestad 39 år gammal.
Denna hustru hade genom en i många år forfarande synda [sökandet?] och obotfärdighet varit en förargelse klippa för den församling hon tillhörde.
Hennes af naturen häftiga och illskefulla lynne hade fört henne til dryckenskap, otukt, hämdlystnad och trätgirighet.

Hennes sista brott var mordet på hennes man, hvilket skedde genom en fil, som hon i vredesmod handlöst kastade på honom, likväl utan uppsåt att mörda.
För denna ogerning blef hon dömd till döden, förmedelst högra handens afhuggning, hallshuggning och hennes kropps förbränning å bål.

Efter gjord underdånig ansökan om nåd hos Konungen, vanns endast den mildring, att hon befriades från högra handens afhuggning. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar