lördag 6 september 2008

Den avrättade soldaten

1831 den 4 Februarii utfördes härifrån Fästningen och å Stadens afrättsplats vid Öster Wärn, aflifvades, medelst högra handens och Hufvudets afhuggning samt sedermera steglades förre Soldaten Carl Fredrik Blomgren, 42 år gammal, för det han i vredesmode, och öfverläggning med en yxa ihjäl slagit sin Hustru Anna Christina Lillja den 4 sistledne September... läs mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar