lördag 27 december 2008

Avrättade historiska personer

Vad har Gustaf Banér, Jane Grey, Johan Henrik Hästesko, Karl I Stuart, Charlotte Corday, Konrad Tektor och Anne Boleyn gemensamt? Jo de har alla blivit avrättade för en eller annan orsak. Jag har gjort en lista på alla de historiska personerna som jag har skrivit om och som har blivit avrättade.
Läs om dessa personer och vad som gjorde att de fick gå ett sådant grymt öde till mötes.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , ,

fredag 19 december 2008

Lunds universitet 343 år

Idag år 1666 (343 år sedan) grundades formellt Lunds universitet vilket gjorde det till Sveriges näst äldsta universitet efter Uppsala som grundades redan 1477 och är Nordens äldsta. På Lunds universitet har bl.a. skalden Viktor Rydberg, Sveriges första statsminister Louis De Geer, Carl von Linné samt biskopen Esaias Tegnér studerat.

Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , , ,


måndag 8 december 2008

Versailles, Frankrike

Slottet Versailles (Château de Versailles) ligger i utkanten av Parisförorten Versailles i den franska regionen Île-de-France. Från Paris centrum är det 2,2 mil med bil - eller drygt 17 kilometer fågelvägen.

Namnet Versailles nämns första gången i en stadga från 1038. I slutet av 1100-talet var det en mindre by som låg runt en medeltida borg samt kyrkan Saint Julien, som idag är platsen för "Grand Commun". På grund av sin jordbruksverksamhet och byns placering – Versailles låg på vägen från Paris till staden Dreux och provinsen Normandie - var Versailles en ganska välmående by fram till slutet av 1300-talet då digerdöden samt hundraårskriget reducerade stadens invånarantal till cirka 100 personer.

År 1561 fick kungens rådgivare, Martial de Loménie, som var lord av Versailles, rätten att i byn Versailles hålla fyra utställningar varje år samt en marknad varje torsdag. Staden hade vid denna tid omkring 500 invånare. Fjorton år senare (1575) hade makten gått över till familjen Gondi som då var den härskande klanen i Versailles. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

söndag 7 december 2008

Gustav II Adolfs mynt

1624 började de första mynten i koppar att präglas, vilket skedde i Nyköping.
Stora ansträngningar gjordes för att skapa ett svenskt kopparmonopol och när priserna på koppar började sjunka försökte man hålla uppe kopparpriserna genom att minska exporten och istället sälja kopparen på hemmamarknaden.
Adelsmännen uppmuntrades att lägga koppartak på sina slott och Gustav II Adolf tog beslutet att börja tillverka kopparmynt.
Under Gustav II Adolfs tid utgavs bland annat riksdaler, mark, öre, klipping, fyrk och ½-ören. Se dessa mynt här


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,

onsdag 3 december 2008

Karl IX:s mynt

Lite fakta från Karl IX:s tid och hans pengar:
Från år 1604 kallades dalern för riksdaler.
En summa av 4 mark benämndes 1 (svensk) daler.
År 1605 var 1 mark = 8 öre (= 24 örtugar) = 192 penningar.
År 1605 kunde man köpa 1 tunna råg för 9 mark.

En kopparsmältare (yrke) hade i årslön cirka 6 daler (24 mark) jämte 18 tunnor spannmål. Se flera mynt från Karl IX:s tid


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , , ,

måndag 1 december 2008

Gottorp slott, Tyskland

De svenska kungarna Adolf Fredrik (som föddes på Gottorps slott 1710) samt Gustav III, Gustav IV Adolf samt Karl XIII härstammar alla från Gottorps slott i Tyskland.

Slottet ligger på en liten ö i sjön Slien i södra delen av det tyska förbundslandet Schleswig-Holstein, nära intill staden Schleswig.
Långt tillbaka i tiden hade biskoparna i Schleswig en borg som kallades Gottorp - men denna låg cirka en halvmil norr om staden och förstördes 1161 av
Valdemar den stores ståthållare.

En ny borg byggdes upp och 1268 kom den i hertig Erik av Sönderjyllands ägo, som gjorde Gottorp till hertigarnas fasta borg och residens för framtiden. Hans son, Valdemar IV, byggde om borgen 1295. Trettio år senare (1325) pantsattes Gottorp till den holsteinska greven Geert, och borgen fortsatte sedan att vara i hans ätt i 134 år. Läs mer om slottet


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,

söndag 30 november 2008

Sigismunds mynt

Inga guldmynt präglades under Sigismunds tid som svensk regent (1592-1599).
År 1593 var 1 daler = 4 mark. Under en resa kunde man år 1595 få betala 2 öre för en måltid mat inklusive öl, och för husrum 1/2 öre.


* 1 daler = 4 mark = 32 öre = 768 penningar
* 1 mark = 8 öre = 192 penningar
* 1 öre = 24 penningar.
Se fler mynt här


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , , ,

lördag 29 november 2008

Johan III:s mynt

Under slutet av Johan III:s regering försämrades det svenska myntets värde både snabbt och kraftigt. Penningvärdet föll katastrofalt genom att man tillsatte stora mängder koppar till silvret för att på så sätt få ut mera pengar av samma mängd ädelmetall. Självfallet ville alla ha mer betalt i det usla myntet. Därav den extrema inflationen.

Se fler mynt från Johans tid här


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


fredag 28 november 2008

Erik XIV:s mynt

Erik lät prägla sina mynt i Stockholm och under sju år (1561-1568) släpptes dalern. År 1568 lät han prägla Sveriges första guldmynt som kallades för ungersk gyllen.

Under Nordiska sjuårskriget (1563-1570) lät han på vissa mynt sätta in de danska och norska riksvapnen i det svenska, och under krigen mot Polen och Danmark (1563-1568) myntades ett stort antal klippingar.
Se fler mynt från Eriks tid

Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


torsdag 27 november 2008

Anne Boleyn

(För er som ser på "The Tudors" som går på kanal 1 på onsdagar, ni kan här läsa lite om Anne Boleyn...)

Anne Boleyn föddes omkring år 1501-1507 som dotter till sir Thomas Boleyn (1477-1539) och Elizabeth Howard (1486-1538). En del uppger att hon föddes omkring 1500 eller 1501, och andra säger 1507-1509. Så födelseåret är ovisst.


Vid sju års ålder kom hon till franska hovet, där hon fick sin uppfostran. Hon lärde sig bland annat att tala flytande franska och hon fattade tycke för fransk poesi och musik. Omkring år 1521 återvände hon till England där hon blev upptagen i drottning Catherines hov. Hennes syster Mary Boleyn var vid den här tiden kungens älskarinna.

Det sägs att det var Annes skönhet, bildning och behag som väckte en passionerad kärlek hos kungen, Henrik VIII, och som gjorde att han nu skyndade på sin tidigare plan på att skiljas från sin första hustru Catherine. Anne vägrade emellertid att bli kungens älskarinna, som hennes egen syster varit, utan hon skulle bli drottning, annars fick det vara. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


onsdag 26 november 2008

Gustav Vasas mynt


De första mynten som Gustav Vasas lät prägla var örtug i form av en klipping med låg silverhalt.
År 1522 präglades för första gången öret som mynt och 1534 landets första daler, halvdaler och 1/4 daler och från 1536 ½ mark och 2 öre samt från 1543 16 öre (2 mark).


1543 präglades även de ovanliga valörerna 15 och 12 öre. Under hans senare regering myntas 4,2, och 1
penningar. Se flera av Gustav Vasas mynt här


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


tisdag 25 november 2008

Amalienborg, Köpenhamn

Amalienborg är namnet på en plats i Köpenhamn där fyra palats ligger runt ett åttkantigt torg. Slotten byggdes från början åt fyra olika adelsfamiljer i början av 1750-talet, på samma mark där slottet Sophie Amalienborg stått innan det brann ned 1689.

De fyra husen ser likadana ut på utsidan men är olika invändigt. Efter att Christiansborgs slott brunnit ned 1794 köptes de fyra palatsen av staten till den kungliga familjen. Amalienborg är idag den danska kungens residens under vinterhalvåret.

Men – vi börjar från början…
Det första slottet som stod här var ett lustslott i italiensk stil som uppfördes redan 1669-1673 av kung Fredrik III:s hustru, Sophie Amalie (därav namnet Sophie-Amalienborg). Man vet inte säkert vem arkitekten var men man tror att Albertus Mathiesen och italienaren Giuseppe Francesco Borri har haft ett finger med i spelet. Sistnämnde hade ett stort inflytande över kungen - innan han föll i onåd och var tvungen att fly hals över huvud ur landet. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , ,

onsdag 19 november 2008

Amboise slott, Frankrike

Slottet Amboise (Château d'Amboise) ligger vid staden Amboise i Loiredalen i det franska departementet som kallas för Indre-et-Loire i regionen Centre.

På platsen har det länge funnits byggnader och föregångaren till Amboise är en fästning. År 1431 blev den dåvarande ägaren, Louis d'Amboise, dömd till döden för att ha deltagit i en komplott mot en av kungens gunstlingar. Louise blev dock benådad så småningom, men hans byggnad, som låg där nuvarande slottet ligger, konfiskerades av kronan och den dåvarande franska kungen, Karl VII.

1470 föddes Ludvig XI:s son, Karl (VIII) på slottet Amboise. Karl, som var kung mellan åren 1483-1498, var rädd att hertigdömet Bretagne skulle falla under utländsk makt och invaderade därför hertigdömet 1491 och tvingade Anne av Bretagne att bryta sitt äktenskap med Maximilian av Habsburg och gifta sig med honom istället. Giftermålet ägde rum den 6 december 1491, när Anne var nästan femton år gammal och Karl tjugoett. Bretagne kom därefter under fransk kontroll. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,

lördag 15 november 2008

Om stöld år 1734

Följande kan man läsa i lagboken "Sweriges rikes lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734" under kapitel missgärningsbalken:

§1
Hwar som första gången stiäl gods, eller penningar, öfwer tijo daler; böte tre gånger så mycket, som thet stulne wärdt är. Orkar han ej böta; plichte med kroppen, doch ej högre, än efter stöldens wärde.

§2
Stiäl någor å flera ställen, än ett, eller på åtskilliga tider, och hafwer ej förr warit för tiufnad lagförd och straffad; tå skal om hwarje tiufnad särskilt å sin ort ransakas, och ther pröfwas, om han til tiufnaden saker är; gånge sedan Dom öfwer tiufwen för altsamman, ther han sidst lagföres, och plichte, som then ther första gången stulit.

§3
Warder tiuf för stöld andra gången lagförd; böte fyradubbelt tiufnadens wärde. Orkar han ej böta; plichte med kroppen, som sagdt är, och tå ökes straffet med fem par spö, eller fyra par ris. Kommer han tridie gången åter, och stiger tiufnaden til hundrade daler; warde hängd, ehwad thet är man, eller qwinna. Är tiufnaden mindre; miste ej lifwet: utan plichte med kroppen, efter stöldens wärde, och arbete i try åhr under Konungens hächte. Stiäl han fierde gången; warde hängd. Läs fortsättningen

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,

fredag 14 november 2008

Windsor slott, England

Windsor Castle ligger 3 kilometer söder om staden Slough, Berkshire i England. Slottet är det äldsta och största bebodda slottet i världen och har använts i stort sett oavbrutet i över 900 år.

Det var Vilhelm Erövrare som på 1070-talet började bygga Windsor – en borg som då byggdes i trä. Tomten där slottet skulle ligga valde han själv ut - högt över Themsen och i utkanten av en jaktmark. Slottet låg en dagsmarsch från Towern i London och var avsedd att skydda den västra sidan av huvudstaden.
På 1170-talet byggde Henrik II om borgen – han uppförde den i sten istället för trä.

Edvard III föddes på Windsor 1312 och brukade kallas för "Edvard av Windsor". År 1350 började han att bygga ut slottet, han förlängde det och började uppföra den enorma hallen som kallas för St. Georges Hall som riddarna i hans nybildade order, strumpebandsordern som han instiftade 1348, kunde använda sig av. Orden är Storbritanniens högsta order och rankas som en av de finaste i Västeuropa. Medlemmar möts än idag och en gudstjänst hålls i juni varje år där drottningen deltar. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,

torsdag 13 november 2008

Berömda gravplatser

Vet du var Rubens, Gauguin, Gustaf de Laval, Gustaf Fröding, Tycho Brahe Bruno Liljefors, Darwin och Dickens och andra berömda historiska personer ligger begravda? På min sida kan du klicka dig runt i en lista och se var historiska personer ligger begravda - både i Sverige och Europa. Man kan sortera efter namn eller efter gravplats, till exempel Onsala kyrka där "Lasse i gatan" ligger begravd. Se listan

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,

tisdag 11 november 2008

Johan Printz, Nya Sveriges guvernör

Johan Björnsson (adlad Printz) föddes i Bottnaryds prästgård i Småland den 20 juli 1592 som son till kyrkoherden Björn Hansson och Gunilla Svensdotter.

Printz började sin skolgång i Jönköping, varifrån han fortsatte till gymnasierna i Skara och Linköping. I juli 1618 skrevs han in på universitet i Rostock och i oktober samma år på Greifswald universitet. I brist på pengar blev hans studier vid de utländska skolorna inte långvarig utan redan året därpå var han tillbaka i Sverige där han blev hjälppräst i sin fars församling.

När Gustav II Adolf besökte Bottnaryd 1620 fick Printz (28) ett stipendium av denne för fortsatta studier, vilket gjorde att han i november året därpå skrev in sig på universitetet i Helmstedt, Tyskland. Under 30-åriga kriget blev han tvångsinskriven till krigstjänst under en tid där han tjänade som legoknekt i ett venetianskt, flera tyska och till slut i ett danskt förband. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

lördag 1 november 2008

Sanssouci, Tyskland

Slottet Sanssouci (Schloss Sanssouci) ligger i utkanten av staden Potsdam, cirka 3,5 mil utanför Berlin, i det tyska förbundslandet Brandenburg.

1700-talet
När Fredrik II (Fredrik den store), som var medlem av den mäktiga släkten Hohenzollern, blev kung i Preussen 1740 började han en omvandling av Potsdams landskap som skulle pågå i hundra år. Fredrik ville ha en privat bostad där han kunde koppla av från all pompa och ståt i Berlin - Sans souci är franska och betyder ungefär utan oro, sorgfri, sorglös - namnet symboliserade sålunda att slottet var en plats för avkoppling, dit Fredrik kunde fara när han ville komma bort från slagfälten ett tag.

Fredrik lät arkitekten Georg von Knobelsdorff designa Sanssouci, fast Fredrik skall själv ha skissat lite han också. Slottet uppfördes 1745-1747. På grund av oenighet om var i parken slottet skulle ligga fick Knobelsdorff dock sparken och ersattes istället av den nederländska arkitekten Johann Boumann, som slutförde projektet. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,

Ulriksdals slott

Ulriksdal kallades från början Jakobsdal efter Jakob De la Gardie, som åren 1642-1644 lät uppföra slottet efter ritningar av den franska arkitekten Hans Jakob Kristler (Christler) (1592-1645). Slottet byggdes för att bli änkesäte åt De la Gardies hustru, grevinnan Ebba Brahe.
I oktober 1650 besökte drottning Kristina Jakobsdal, och stannade där några dagar, innan hon åkte vidare till sin kröning i Stockholm.

Efter att Jakob De la Gardie avlidit i augusti 1652 övertog hans hustru Ebba Jakobsdal som änkesäte. Hon överlät dock slottet till sin son, Magnus Gabriel De la Gardie (30), redan efter fyra månader. Magnus Gabriel bodde en del på slottet och under 1660-talet rustade han upp både slottet och slottsträdgården, förbättrade infarten från söder med en bro och en vändplan. 1669 sålde han slottet till riksänkedrottning Hedvig Eleonora för 85,000 riksdaler inklusive Karlbergs slott. Hedvig Eleonora lät bygga ut slottet med två stycken flyglar efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

Drottningholms slott

På östra stranden av Lovön i Mälaren (omkring 10 km. från Stockholm) ligger Drottningholms slott som från början kallades för Torvesund. Huset omnämns 1559 som kungsgård och cirka 22 år senare (1581) lät Johan III uppföra en stenbyggnad med torn, och samtidigt fick stället sitt nuvarande namn efter Johans hustru, Katarina Jagellonica, som vid tillfället var drottning i landet.

Drottningholm ägdes därefter av drottning Kristina, hennes halvfarbror Karl Karlsson Gyllenhielm, Kristinas mor Maria Eleonora och riksdrotsen Magnus Gabriel De la Gardie och dennes hustru Maria Eufrosyne av Pfalz.
De sistnämnda sålde slottet 1661 till riksänkedrottning Hedvig Eleonora, som hade oturen att huset brann ner på nyårsafton redan samma år.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , ,

fredag 31 oktober 2008

Neuschwanstein, Tyskland

Det praktfulla slottet Neuschwanstein ligger i de bayerska alperna i det tyska förbundslandet Bayern, utanför den lilla staden Füssen, drygt 13 mil sydväst från München. Där dagens slott ligger fanns det tidigare en ruin efter en gammal borg. Från 500-talet till år 788 var Bayern ett självständigt hertigdöme, och mellan åren 1253-1503 var Bayern delad i flera olika hertigdömen. Från år 1623 var de bayerska hertigarna även kurfurstar och 1805 upphöjde Napoleon Bonaparte hertigdömet till ett kungadöme under huset Wittelsback. I samband med Kejsartysklands undergång i första världskriget avskaffades monarkin i Bayern. Kungarna i Bayern hade dock inte någon större makt, utan det var regeringskabinettet som styrde. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

lördag 25 oktober 2008

Glasögonens historia

Innan man uppfann glasögonen fick dåtidens lärda män och konstnärer ofta sluta arbeta vid 40-50 årsåldern eftersom ögonen svek dem. Vem som tillslut uppfann glasögonen har man spekulerat länge i och inte kommit fram till något bra svar - troligen uppfanns de på olika platser runt om i världen av olika personer.

Det finns egyptiska hieroglyfer från det 8:e århundradet före Kristus som skildrar enkla glaslinser och från det första århundradet efter Kristus skriver filosofen Seneca d.y. - "Bokstäver, även om de är små och otydliga, ses förstorade och klarare genom en glob fylld med vatten". Kejsar Nero sägs också ha sett på gladiatorspel med hjälp av en smaragd som en korrigerande lins. Även i det antika Grekland visste man att ett vattenfyllt glaskärl hade en förstorande effekt och att ljuset bryts i slipat glas. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,

fredag 24 oktober 2008

Anjalaförbundet 1788

Anjalaförbundet kallas det oppositionsparti som bildades mot Gustav III under hans ryska krig år 1788. När Gustav förstod att han inte var lika populär bland svenskarna längre beslöt han sig för att försöka återvinna folkets kärlek genom krigiska bragder.

Han trodde att han skulle hälsas med jubel och tacksamhet om han kunde återvända som segrare efter ett lysande fälttåg. Eftersom Ryssland hade börjat kriga mot Turkiet låg Petersburg blottat mot svenska trupper. Kungen tyckte därför det var ett gyllene tillfälle att starta krig mot Rysslands. Enligt regeringsformen fick emellertid inte kungen starta anfallskrig utan ständernas samtycke. Detta visste han så därför gällde det att få ryssarna att starta krakel (bråk) vid gränsen som han skrev till en av sina medhjälpare.
Medan han var på väg till Finland för att gå i spetsen för trupperna, förekom det också en liten obetydlig gränsstrid. Det sägs att det var svenskar som klätt ut sig till ryssar och gått in på svensk (finsk) mark för att börja kriga. Då skulle det ju se ut som att hans anfallskrig i själva verket var ett försvarskrig.
Kriget var dåligt planerat och proviant och vapen saknades i en oroande grad, och flera officerare, till och med hela officerskårer, begärde avsked. Dessutom hade ett rykte börjat sprida sig att kungen strävade efter total suveränitet (självständighet)... Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

torsdag 23 oktober 2008

Gripsholms slott

Gripsholm slott ligger vid Mälaren i staden Mariefred, Södermanland, cirka 7 mil från Stockholm, och är beläget på en holme och omges av en liten park.

Bo Jonsson (Grip) (†1386) lät omkring 1380 bygga det ursprungliga slottet på markerna av gården Näsby som han köpt 1379. Han uppkallade gården efter sitt vapen som var ett griphuvud. Den äldsta bevarade dokumentet där Gripsholm nämns är från 1381.

Drygt tjugo år senare, i början av 1400-talet, löste drottning Margareta (1353-1412) in slottet av Bo Jonssons arvingar för kronans räkning och installerade en fogde. Fogdens län var Gripsholm län.
1423-1446 hade greven Hans af Ewersten och Nougarten slottet och dess län som pant. Hans fogde, tysken Hartvig Flögh, satte under Engelbrekts uppror eld på slottet när han fick höra att bönderna var i antågande. 1472 köpte Sten Sture d.ä. Gripsholm av kronan och 1498 överlät han det till ett kartusiankloster som hette "Monasterium pacis Mariæ" – ett kloster som han själv grundat. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


lördag 18 oktober 2008

Romerska siffror

Det här med romerska siffror kan ibland vara lite svårt, i alla fall tycker jag det. Innan jag började skriva om alla regenter i Europa visste jag inte vad till exempel XIV stod för. De romerska siffrorna står ju inte endast efter kunganamn, som Erik XIV eller Karl XII, utan de finns ju ibland även på gravstenar, i gamla böcker och på hus för att visa vilket år de byggdes med mera. Här skall jag försöka förklara de romerska siffrorna lite enkelt. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


fredag 17 oktober 2008

Akershus fästning, Oslo

Akershus, i äldre tid kallad Akersborg, är en fästning som ligger i Oslo. Exakt årtal för när fästningen började byggas finns inte men man tror att det var på 1290-talet, när Håkon V Magnusson var kung.

Förutom Akershus uppförde Håkon även Vardøhus fästning lång upp i Finnmark i norra Norge samt Bohus fästning i Bohuslän, Sverige. Håkon är också "känd" för att han flyttade Norges huvudstad från Bergen till Oslo.
Första gången som Akershus nämns i skriftliga källor är 1300 i ett brev från kung Håkon till Mariakyrkan i Oslo. Dock uppger inte brevet hur långt bygget då hade kommit. Akershus byggdes ut i flera omgångar och blev till sist en av de starkaste fästningarna i Norden.

Första gången fästningen belägrades var vintern 1308-1309 av den svenska hertigen Erik Magnusson av Södermanland, och en rad norska stormän. Belägringen hävdes efter ett tag av en norsk bondehär i ett enda slag.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


onsdag 15 oktober 2008

En dag på slottet år 1777

Följande är hämtat ur dåvarande prinsessan Hedvig Elisabeth Charlottas (18) dagbok från slottet år 1777.

Som festligheterna numera blivit alltför kostsamma för att kunna ofta upprepas och man ej finner något nöje i enkla förlustelser, är vårt levnadssätt ganska enformigt, men våra sysselsättningar under veckans olika dagar äro dock ganska regelbundet ordnade.

Om söndagarna är det assemblé eller bal på börsen, där affärsmän och ståndspersoner komma tillsammans. Till och med kungen och prinsarna deltaga däri, men vi stackars prinsessor hava hittills inte fått vara med; nu ha likväl änkedrottningen för att göra prinsessan till viljes medgivit, av vi undantagsvis kunna få komma dit, om vi ikläda oss en venetiansk kappa, som betraktas som en förklädnad, ehuru denna är föga märkbar.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


måndag 13 oktober 2008

Svenska flaggans historia

Den svenska flaggan är världens näst äldsta nationsflagga - det är bara Danmarks flagga ”Dannebrogen” som är äldre - dom fick sin redan på 1200-talet.

Historikerna är lite oense om hur och när den svenska flaggan kom till eftersom det inte finns så många skriftliga källor, men man tror att den kom till som en oppositionsflagga gentemot den danska flaggan - en motståndsflagga med andra ord.

En del historiker menar att man i den medeltida kungen Karl Knutsson Bondes (1408/9-1470) personliga sigill från 1449 kan se en antydan till ett kors. Hans personliga färger anses också ha varit gult och blått och eftersom han var i krig mot danskarna tror man att han lät ta fram en flagga som liknade den danska, men med sina egna färger – gult och blått. Detta skall ha skett på mitten av 1400-talet och flaggan blev därmed kungens symbol.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , ,


söndag 12 oktober 2008

Hur Sverige blev en stormakt

Man brukar säga att Sveriges stormaktstid började när Gustav II Adolf (16) blev kung 1611 och slutade ungefär när Karl XII (36) sköts till döds i Norge 1718. Tiden därefter kallas för frihetstiden och pågick åren 1719-1772.
Mellan åren 1658 till 1660 var Sverige som störst någonsin när det gäller landområden (se bild). Hur det hela gick till kan du
läsa om här


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,


fredag 10 oktober 2008

Lars Johan Hierta

Aftonbladets grundare
Lars Johan Hierta föddes den 23 januari 1801 i Uppsala som son till akademiräntmästaren Carl Didrik Hierta och Hedvig Johanna Schméer. Ännu inte fyllda fjorton tog han studentexamen och var vid tjugo års ålder redan filosofidoktor och juris kandidat – och även föräldralös.


Han tjänstgjorde i bergskollegium fram till år 1825, då han utnämndes till ordinarie notarie. Under samma tid tjänstgjorde han även en kortare tid vid protokollet i hovrätten och i kommersekollegium och hos justitiekanslären. Åren 1828-1830 var han notarie hos ridderskapet och adeln. 1829 grundade han Hiertas bokförlag.

Det Hierta dock är mest berömd för är som grundare av Aftonbladet. Efter att ha köpt ett gammalt tryckeri i Gamla stan kom det första numret av tidningen ut den 6 december 1830. Att tidningen just fick heta Aftonbladet berodde på att den kom ut om aftonen, när de andra dagstidningarna kom ut på morgonen. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , ,

torsdag 9 oktober 2008

Artur Hazelius (Skansen)

Nordiska Museets och Skansens skapare
Artur Immanuel Hazelius föddes den 30 november 1833 i Stockholm som son till militären och skriftställaren Johan August Hazelius och Lovisa Svanberg.
Han tog studenten i Uppsala 1854 och sex år senare blev han filosofie doktor. I tre år var han därefter lärare i svenska och 1864 lektor i svenska språket och litteraturhistoria vid seminarium för utbildning av lärarinnor.

Av dåvarande
ecklesiastik-ministern fick han i uppdrag att delta i bearbetning av läroboken "Läsebok för folkskolan", och han gav själv ut "Fosterländsk läsning för barn och ungdom" 1868. För att mer ostört kunna ägna sig åt litterära sysselsättningar lämnade han samma år sin tjänst vid lärarinneseminariet. De följande åren ägnade han sig åt skriverier och gav bland annat ut "Om rättstafningens grunder med särskildt afseende på svenska språket".

I sin ungdom vandrade han runt i flera av våra landskap och såg då att seder och bruk i olika delar av landet mer och mer började jämnas ut. Hösten 1872 beslöt han därför att skapa ett fosterländskt etnografiskt museum i Stockholm och kunde i oktober året därpå öppna den Skandinavisk-etnografiska samlingen som från 1880 kallades Nordiska Museum och från 1891 utvidgades detta också med Skansen, ett friluftsmuseum utan dess like!. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

onsdag 8 oktober 2008

Freden i Knäred 1613

Freden i Knäred den 20 januari 1613 avslutade Kalmarkriget som pågått i ett år och nio månader. Sveriges krigsmål i det här kriget var i stort sett bara att försöka slå tillbaka det danska angreppet.

Fredsvillkor
* Sverige skall avsäga sig sina anspråk på fästet Soneburg på Ösel (Estland)
* Danska kungen får rätt att använda Sveriges vapen "tre kronor" i sitt
riksvapen. Han får dock inte göra anspråk på den svenska tronen
* Sverige skall betala en miljon riksdaler silvermynt för att få tillbaka Älvsborgs
fästning (Älvsborgs lösen)
* Om lösensumman inte är betald inom sex år skall Danmark-Norge behålla
Älvsborg tillsammans med sju underlydande härader. Invånarna i Älvsborg skall
dock under förpantningstiden lyda under svensk lag och kyrkostyre
Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , ,


tisdag 7 oktober 2008

Richard Dybeck

Skrev Sveriges nationalsång
Richard Dybeck föddes i Odensvi socken, Västmanland, den 1 september 1811 som son till kontraktsprosten Carl Dybeck (52) och dennes hustru Marie Ulrica Remmer.


Redan som skolpojke visade Dybeck intresse för fornminnen och ritade bland annat av dem. Han gick i Västerås trivialskola åren 1822-1828 och fortsatte sedan med gymnasium 1828-1831. Han var student vid Uppsala universitet hösten 1831 och tre år senare - och 23 år gammal - tog han hovrättsexamen (1834) och blev därefter auskultant vid Svea hovrätt i juni samma år där han även blev extra ordinarie notarie.
Även om Dybeck var utbildad jurist så verkar det som att han från och med 1842 uteslutande ägnade sig åt antikvariska uppgifter.

Under flera årtionden och långt in på 1870-talet genomförde han forskningsresor runt om i landet för att leta upp och undersöka minnesmärken. Resorna betalades i största utsträckning av offentliga medel. Han samlade in ett betydande material och publicerade artiklar i sin egen tidskrift som kallades för Runa som kom ut åren 1842-1850 och 1865-1876. "Runa" var ett slags magasin för fornminnes- och folkminnesuppteckningar. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

Karta över Europas slott

Kartan visar de slott jag har skrivit om i Europa.

Förflytta dig runt i kartan genom att klicka på den och hålla ner musknappen och sedan dra. Klicka på de olikfärgade ikonerna för att få upp namn, bild samt länk till slottet för att läsa mer.

Dubbelklicka med vänster respektive höger musknapp för att zooma in och ut. Till kartan!


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , ,


De avrättade drängarna

1826 d. 31 aug. utfördes och halshöggs följande dag wid Hörby Drängarna Jöns Larsson och Nils Olsson, den förre 34 och den senare 22 år gammal.
Efter att wid särskilda tillfällen ha ansett sig förolämpade af skogwaktaren på Onsbyholms gods Hörgren, öfwerenskommo de att hämnas, och fullbordade sitt upsåt på så sätt, att de, liggande i försåt för honom der han gick genom skogen, öfverföllo och dräpte honom.

Redan andra rättegångsdagen erkände de brottet och insattes uti Malmö Fästning, der de, sedan Konungen Dom fallit, besöktes af Kongl. Hofpredikanten [Cronsise?]
Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

måndag 6 oktober 2008

Sveriges första bank

De första bankerna i Europa grundades redan i början av 1600-talet i Nederländerna och Tyskland. Den första svenska banken grundades 1657 av Johan Palmstruch som var son till en holländsk köpman som var verksam i Riga. Palmstruch, som vid den här tiden hette Witmacker, hade själv drivit handel i Amsterdam under 1630-talet och där lärt känna bankens organisation - och det var också Amsterdams bank som främst stod som mönster när han sedan grundade den svenska banken.

Johan Witmacker föddes 1611 i Riga som son till köpmannen Reinholdt Witmacker och Anna Bjelska. Under 1630-talets första hälft reste han till Holland där han blev borgare i Amsterdam. Enligt egen uppgift skall han där ha byggt upp en blomstrande affärsrörelse men blev 1639 fängslad, för vad är okänt. Vissa tror dock att det berodde på obetalda skulder. Han frigavs 1646 och året därpå flyttade han till Sverige, där han 1651 adlades med namnet Palmstruch.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , ,


söndag 5 oktober 2008

Karta över Nordens slott

Jag har alltid tyckt det är kul med kartor, och nu så har jag gjort kartor över alla de slott, borgar och ruiner som jag skrivit om i Europa. Jag var tvungen att dela upp det i två kartor eftersom det blev så tajt mellan ikonerna. Europas slottskarta håller jag ännu på med men Nordens slottskarta är klar.

Kartorna kommer från Google maps och är klickbara och man kan förflytta sig i dem samt zooma in och ut. Klickar man på ikonerna får man se en bild på slottet samt en länk där man kan läsa mer om det slott som man är intresserad av. Se på kartan


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , ,


Stockholms slott

I mitten av 1200-talet uppförde Birger jarl (död 1266) en borganläggning där Stockholms slott idag ligger. Syftet med borgen var att försvara inloppet till Mälaren. Borgen bestod av två delar – högborgen med ett kärntorn i mitten (kallad Kärnan), och den stora muromgärdade ekonomigården. Efter en eldsvåda 1330 återuppfördes och utvidgades slottet på nytt.

Det gamla slottet Tre kronor fick utstå mycket, bland annat belägringar, som till exempel 1520 då Kristina Nilsdotter Gyllenstierna (27) i fyra månader försvarade slottet när hela Stockholm var belägrat av Kristian II (39). När hon gav upp slottet med löfte om amnesti och fri lejd, slutade det som vi vet i Stockholms blodbad. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,


lördag 4 oktober 2008

Svenska kolonin "St Bart"

Saint Barthélemy, även kallad "Saint Bart", var en svensk koloni som Sverige hade åren 1784 till 1878, alltså i 94 år. Ön ligger i Västindien och fick sitt namn av Christopher Columbus som år 1496 döpte ön efter sin bror, Bartolomeo.

St Barthélemy koloniserades av Frankrike 1648 men 1784 undertecknade Gustav III i Paris en traktat med Frankrike vilket gjorde att Sverige fick St Barthélemy mot att Frankrike tullfritt skulle få lagra varor i Göteborg. Glädjen var i början stor över den nya ön. Dock visade det sig snart att ön var en av de minsta i Västindien (den är mindre än Visingsö i Vättern) och dessutom klippig, utan odlingsbar mark och helt utan färskvatten. Däremot sades det att ön vara utrustad med en bra hamn vilket gjorde att Gustav beslöt sig för att satsa på handel.
Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , , , ,


fredag 3 oktober 2008

Jacob Johan Anckarström

Gustav III:s mördare
Jacob Johan Anckarström föddes på Lindö gård i Vallentuna den 11 maj 1762 som son till Jakob Johan Anckarström (överstelöjtnant) och hans hustru Hedvig Ulrika Drufva. Hans mor dog redan när han var liten, och han fick en sträng uppfostran av sin far.

Vid unga år blev han page vid hovet och efter faderns död, då Anckarström var sexton, utnämndes han till fänrik vid kungens livgarde. Fem år senare tog han avsked därifrån - med kaptens rang. Han gifte sig med en officersdotter som hette Gustava Löwen (-1844) och arrenderade Torsåker säteri och började ägna sig åt jordbruk istället. Han råkade ofta i tvist med sina grannar men förlorade oftast processen, och flera gånger ställdes han också inför rätta för misshandel av underlydande. Efter att han råkat i en dispyt med Torsåkers ägare upphörde arrendet, och han flyttade därför till Stockholm med hustru och barn år 1790. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

onsdag 1 oktober 2008

Lasse i gatan

Lars Gathe föddes den 30 november 1689 på gården Gatan (därav smeknamnet "Lasse i gatan") i Onsala socken i Halland, som son till skepparen Anders Börjesson Gathe († 1710) och hans hustru Kerstin Larsdotter.

Fadern var en välbärgad man och ägde bland annat fartyg, repslageri och båtvarv.
Gathe var inskriven vid Göteborgs gymnasium år 1706, men i övrigt är ingenting känt om hans studier. När hans far dog 1710 var Gathe i England, där man vet att han behärskade det engelska språket väl. Han reste hem till Sverige för att delta i faderns begravning till vilken han även skrev en sorgedikt.

Vid tidpunkten för faderns död, hade rådet just godkänt en begäran om utfärdande av så kallade kaparbrev. Privata sjökaptener, köpmän och välbärgade storbönder med intressen i sjöfarten kunde slå sig samman och ansöka om "kungligt kaparbrev" för sina fartyg. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

Glimmingehus, Skåne

Glimmingehus har fått sitt namn efter den glimmande sjön som fanns på platsen där riddaren Jens Holgersen Ulfstand år 1499 lät börja uppföra denna mäktiga och ointagliga borg - som idag sägs vara den bäst bevarade medeltidsborgen i Norden.


Jens Holgersen Ulfstand
Ulfstand föddes troligen omkring 1450 och cirka 30 år gammal (1480) utsågs han till Kongens Lehnsmand över hela sydöstra Skåne, som ju då tillhörde Danmark. Sju år senare blev han också länsherre över Gotland, där det sägs att befolkningen avskydde honom på grund av de höga skatter och avgifter som han befallde dem att betala. Senare blev han även riksråd och riksamiral i Danmark under kung Hans, och senare Kristian II. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

tisdag 30 september 2008

Dackefejden 1542-1543

Dackefejden eller Dackeupproret som det också kallas, är namngivet efter Nils Dacke som föddes i Blekinge. Tillsammans med en stor skara anhängare gjorde han revolt mot Gustav Vasas skattelagar, kyrkopolitiken och fogdarna. Dessutom var deras gamla katolska ceremoni helig och man såg med misstro på den nya protestantiska akten - man kämpade alltså för det som var "gammalt och fornt".

I äldre forskning har också kungens förbud mot handel över gränsen utpekats som en av orsakerna till upproret men detta sägs härstamma från kungens egen propaganda. Oroligheterna började kring midsommar i gränstrakterna till det danska landskapet Blekinge och det spreds sig norrut med en oroväckande fart. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

måndag 29 september 2008

Karolina Widerström

Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare (1888)
Karolina (Lina) Olivia Widerström föddes den 10 december 1856 i Hälsingborg som enda barn till gymnastikläraren och veterinären Otto Fredrik Widerström och Olivia Erika Dillén.

1873 flyttade hela familjen till Stockholm och Karolinas far ville att hon, som enda barn, skulle välja samma yrke som han, gymnastiklärare. Hon gick därför på Gymnastiska Centralinstitutet åren 1873-1875. Vintern 1875-1876 arbetade hon som assistent till professor Lars Gabriel Branting
som uppmanade henne att studera medicin och bli läkare. Hon bytte inriktning och 23 år gammal (1879) tog hon studenten på Wallinska skolan i Stockholm – läste medicin först i Uppsala och sedan på Karolinska institutet och blev 1888 vårt lands första kvinnliga legitimerade läkare. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


söndag 28 september 2008

Om swordom och sabbatsbrott

Följande kan man läsa i lagboken "Sweriges rikes lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734" under kapitel missgärningsbalken:

§1
Brister någor ut i eder och swordom wid Gudstiensten; plichte med fyratijo daler, eller fängelse wid watn och bröd. Giör thet någor in för sittande Rätt; ware bot hälften mindre. Sker thet af öfwerdåd, eller elak wana, i samqwem, krog eller källare, eller offenteliga på almänna gator och platsar; böte fem daler hwarje gång han therföre lagföres. Swär någor eljest af hastighet och lättsinnighet; böte en daler. Warder han tridie gången, eller oftare, thermed funnen; böte fem daler, som förr är sagdt: och gånge af thessa böter hälften til angifwaren, och hälften til the fattiga. Giör någor mened; therom skils i Rättegångs Balken.

§2
Swär öfwermage; then skal af föräldrarna eller husbondan med ris agas, efter som åldren och wanarten är til. Sker thet oftare; sättes i stocken wid Kyrkiodören. Försumma föräldrar at aga sina barn för swordom; böte fem daler.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

lördag 27 september 2008

Avrättade hustrun Anna

Följande kan man läsa i Malmö Slottsförsamlings kyrkoböcker.

År 1835 den 7 Maj Mar utfördes från Malmö Slottshäkte och följande dagen hallshöggs och bränndes på bål vid Dahlby afrättsplats Smedhustrun Anna Greta Lundblad från Hellestad 39 år gammal.
Denna hustru hade genom en i många år forfarande synda [sökandet?] och obotfärdighet varit en förargelse klippa för den församling hon tillhörde.
Hennes af naturen häftiga och illskefulla lynne hade fört henne til dryckenskap, otukt, hämdlystnad och trätgirighet.

Hennes sista brott var mordet på hennes man, hvilket skedde genom en fil, som hon i vredesmod handlöst kastade på honom, likväl utan uppsåt att mörda.
För denna ogerning blef hon dömd till döden, förmedelst högra handens afhuggning, hallshuggning och hennes kropps förbränning å bål.

Efter gjord underdånig ansökan om nåd hos Konungen, vanns endast den mildring, att hon befriades från högra handens afhuggning. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,


fredag 26 september 2008

Chenonceau slott, Frankrike

Chenonceau ligger nära den lilla staden Chenonceaux i Loiredalen i den franska regionen Centre i departementet Indre-et-Loire, och är uppfört rätt över floden Cher.

Man brukar säga att det är sex olika kvinnor som har byggt upp Chenonceau, tre av dem hade stort del i själva uppförandet och tre spelade en stor roll i att bygga ut och förändra slottet efter tidernas ideal. Nedan kommer en liten beskrivning av var och en.

På platsen har det tidigare funnits en borg, som Thomas Bohier blev ägare till 1513. Tillsammans med sin hustru, Catherine Briconnet, lät han riva det gamla huset och lät istället uppföra en byggnad som gick tvärs över floden Cher. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , ,


Åbo slott, Finland

Åbo slott (Turun linna) ligger vid Aura ås mynning i Åbo i landskapet "Egentliga Finland". Slottet började uppföras cirka 1280 och var från början endast ett lägerkastell åt den svenska kungens ståthållare och soldater. Undan för undan byggdes kastellet ut och blev så småningom en stor och pampig försvarsborg.

På 1530-talet inledde en omfattande ombyggnad av slottet, då han byggde om den gamla medeltida försvarsborgen till ett modernt renässansslott.
År 1556 utnämnde Gustav Vasa sin son (18) till hertig av Finland. Johan fick Åbo slott, där han både bodde och skötte sina förvaltningsarbeten. På slottet bodde han med sin frilla, Karin Hansdotter, som han på fyra år fick fyra barn med.

Även Johan utförde stora ombyggnader av slottet - under hans tid inreddes kungssalen och drottningssalen och det renässanshov han införde på slottet sägs ha blivit startskottet för renässansperioden i Finland. Borgen hade vid den här tiden drygt 600 invånare, och var som en eget litet samhälle med alla de sociala grupperingarna som hörde till tiden. Det fanns klara gränser mellan de olika grupperna och var och en visste var de hörde hemma. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


torsdag 25 september 2008

Buckingham palace, England

Buckingham palace ligger i St James Park i London och har fungerat som det officiella sätet för Storbritanniens regenter i London sedan 1837.

Där Buckingham ligger idag fanns det hus sedan tidigare, troligen var det första huset Blake House som uppfördes av William Blake omkring 1624. Nästa ägare var 1:e earlen av Norwich, George Goring som utökade Blakes House och anlade mycket av dagens trädgård som idag kallas för "Goring Great Garden". Huset kallades för Gorings House men brann ned 1674 då Henry Bennet Arlington (56) Earl av Arlington var ägare.

Arlington byggde upp ett nytt hus som kallades för Arlington House.
Den engelska statsmannen och poeten John Sheffield, som även var 1:e Hertig av Buckingham och Normanby, köpte Arlington House och byggde 1703 ett stort privatpalats till sig och sin familj som de kallade för Buckingham House. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,